Posted in Hữu Xu

(Liêu Trai đồng nhân) Hữu Xu – Phong Lưu Thư Ngốc

image

Tên truyện: Hữu Xu

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: xuyên nhanh, đồng nhân liêu trai, 1×1, HE

Edit + beta: socola chấm nước mắm

Tình trạng bản gốc: hoàn 148 chương Tiếp tục đọc “(Liêu Trai đồng nhân) Hữu Xu – Phong Lưu Thư Ngốc”