Posted in Tình thiêu

Tình thiêu – Tĩnh Thủy Biên [mục lục]

Tên truyện: Tình thiêu

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên

Thể loại: ABO, tương lai, đoản văn, niên hạ, ngọt

Tình trạng bản gốc: hoàn 21 chương

Editor: Mắm

Nguồn: Kho tàng đam mỹ – fanfic

  Tiếp tục đọc “Tình thiêu – Tĩnh Thủy Biên [mục lục]”

Posted in Tình thiêu

[Hố mới] Tình thiêu – mở đầu

Tên truyện: Tình thiêu

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên

Thể loại: ABO, tương lai, đoản văn, niên hạ, ngọt

Tình trạng bản gốc: hoàn 21 chương

Editor: Mắm

Nguồn: Kho tàng đam mỹ – fanfic Tiếp tục đọc “[Hố mới] Tình thiêu – mở đầu”