Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [PN]

Phiên ngoại: Hắc thượng đế

Nhật ký quan sát của tiểu Hắc

Y nhớ mang máng khi thức tỉnh, đầy trời đều là ánh sáng. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [PN]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [166]

Chương 166: Đại điển thần cưới

Sau khi dung hợp mặt hắc ám, thượng đế liền biến mất ở chỗ sâu trong địa ngục. Lucifiel không quá yên tâm mà về thiên đường hỏi sách Sáng Thế, sách Sáng Thế hưng phấn nói rằng: “Không cần lo lắng, thượng đế hấp thu lực lượng của hỗn độn hắc ám, tương lai sẽ nâng cao một bước.” Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [166]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [165]

Chương 165: Thần quang và ám

Ở thế giới hiện thực, thượng đế chưa mở mắt ra đã nói rằng: “Luci.”

Lucifiel bước nhanh đến. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [165]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [164]

Chương 164: Một bộ y phục dẫn tới sóng gió

Ngày và đêm luân phiên kéo dài, phân biệt chiếm cứ mười hai giờ. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [164]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [163]

Chương 163: Trước khi dung hợp

Một cái đại thánh trì giống như bốc lên bùn đen sinh ra. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [163]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [162]

Chương 162: Chỗ ngồi mới

Sau khi hắc thượng đế gặp mặt ác ma vương cấp xong, Baal giống như lọt vào công kích tinh thần, vẻ mặt hoảng hốt, cùng tay cùng chân rời đi, ác ma và đọa thiên sứ theo sau cũng hốt hoảng, lần nữa cảm khái vì trình độ vinh sủng của Lucifiel. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [162]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [161]

Chương 161: Ta là hắc thượng đế, là chúa sáng thế của các ngươi

Ánh sao thanh lãnh thay thế vầng trăng máu, khiến đầy trời sao sáng. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [161]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [160]

Chương 160: Thần nói, địa ngục phải có ánh sáng

Dưới sự vây xem đầy phức tạp rối rắm của đông đảo ác ma, Lucifiel một đường thông thuận không bị ngăn cản đi vào tầng thứ chín địa ngục. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [160]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [159]

Chương 159: Lucifiel đến địa ngục truyền đạo

Thần nói thay đổi, tựa như pháp lệnh, tuyệt đối có thể thành công. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [159]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [158]

Chương 158: Công khai sự tồn tại của mặt hắc ám

Mới đầu, thế giới là hắc ám.

Thần nói thế giới này có quang, thế giới liền có quang. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [158]”