Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [154]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm năm mươi bốn

Giải nam chính xuất sắc nhất Kim Hùng Berlin năm 2046, rốt cuộc công bố. Trong tích tắc cái tên kia vang lên, fan Dung ở Hoa Hạ, Mỹ, Anh, Pháp… trên toàn thế giới đều ngẩn ngơ trước TV, chờ sau khi nhạc nền của lễ trao giải vang lên, bọn họ mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, kích động hưng phấn, cái gì cũng nói không nên lời. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [154]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [153]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm năm mươi ba Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [153]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [87]

Chương 87

Lý Quang Tông tinh tế nhấm nháp một phen hai chữ ‘con trai’ này, do do dự dự hỏi: “Có phải ngài gọi nhầm số hay không?” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [87]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [152]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm năm mươi hai Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [152]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [151]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm năm mươi mốt Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [151]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [86]

Chương 86

Cố Duyên Chu tắm rửa xong đi xuống, Thiệu Tư đang tựa trên bàn cơm, di động đặt ở một bên. Người này đại khái là vừa đói vừa muốn đi ngủ, đang híp mắt chán đến chết mà dùng đũa gõ mặt bàn. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [86]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [150]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm năm mươi

Từ khi gia nhập nhóm Tần Phong Phong, Dung Hủ liền quen biết Hạ Mộ Nhan. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [150]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [149]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm bốn mươi chín Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [149]”