Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [124.1]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm hai mươi bốn (1)

Đúng 0h ngày 18 tháng 12, suất đầu tiên của «Trang hoa la» đúng giờ khởi chiếu trên toàn quốc. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [124.1]”