Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [101]

Chương 101

Phương pháp công bố tình yêu có rất nhiều loại, đa phần đều là đăng weibo tag đối phương, ít ỏi vài chữ: phải, chúng tôi ở bên nhau. Nếu không nữa thì liền đăng một tấm hình, tay trong tay gì đó. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [101]”