Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [162]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi hai

Khi vị quản lý cấp cao kia đưa ra ý muốn chọn lại chủ tịch, hơn hai mươi cổ đông ở đây, chỉ có năm người đề xuất ý kiến phản đối. Dung Hằng gắt gao trừng mười mấy cổ đông im lặng khác, giống như làm vậy là những người này liền lên tiếng phản đối, nhưng hết thảy chung quy chỉ là phí công. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [162]”