Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [21]

Chương 21

Thời gian chương trình của Trì Tử Tuấn quay hình là ba ngày sau, cậu ta lời nói khẩn thiết bảo Thiệu Tư có rảnh thì qua xem cậu ta. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [21]”