Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi!!!

Tác giả: Mộc Qua Hoàng

Thể loại: giới giải trí, hệ thống, trong ngoài không đồng nhất tương phản công x đóa hoa cao lãnh một chút cũng không cao lãnh bệnh lười thời kì cuối thụ, song ảnh đế, phá án
Tiếp tục đọc “Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi!!!”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [29]

Chương 29: Truyền thống của thiên đường

Lucifiel cũng không trì độn trong tình cảm. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [29]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [54]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ năm mươi bốn Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [54]”