Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [37]

Chương 37: Tỷ thí công bằng

Thượng đế xử lý sách Sáng Thế xong, theo bản năng liếc nhìn nhân gian thêm một cái. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [37]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [58]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ năm mươi tám Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [58]”