Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [8]

Chương 8

Bài thanh minh mau chóng đăng lên, do một vị luật sư sửa sang lại tuyên bố, toàn bộ quá trình Thiệu Tư và Cố Duyên Chu đều không tỏ thái độ, người đại diện hai bên không muốn nghệ nhân lẫn vào việc này nhiều. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [8]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [74]

Chương 74: Thiên sứ tự đi tới địa ngục

Vòng vây ác ma vương cấp lấy sự chiến đấu một mình của Lucifiel mà chấm dứt. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [74]”