Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [75]

Chương 75: Yahveh âm hồn không tan

Tầng thứ chín địa ngục là thế giới có tài nguyên phong phú nhất, cũng là thế giới hoang vắng nhất. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [75]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [77]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


 

Chương thứ bảy mươi bảy

Cùng một vấn đề, không cùng một đáp án. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [77]”