Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [120]

Chương 120: Gặp nhau ở địa ngục

Trên truyền tống trận, Lucifiel mới vừa đến Nguyệt Tinh thiên. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [120]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [30]

Chương 30

“Là như vậy, giải thích có chút phiền toái, cho nên tôi liền không giải thích.” Thiệu Tư ngồi ở trên nắp bồn cầu thay đổi một tư thế khác, buông cái chân gấp khúc xuống, nói, “Trước hết live nửa tiếng… buổi tối còn live một lần, hỏi một vấn đề, tôi live đi ngủ mọi người xem không?” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [30]”