Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [146]

Chương 146: Sí thiên sứ kinh hoảng thất thố

Ba ngày sau, Metatron nhận được một bức thư mời, thiếp mời tinh xảo, hoa văn ma pháp giống như dây leo, lộ ra thanh lịch và ung dung. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [146]”