Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [121]

Chương 121: Hết thảy đều vì ngươi

Sao thần lại xuất hiện vào buổi tối!

Là hắc thượng đế đang lừa hắn sao? Hay là nói hắn đã sớm bị thần phát hiện? Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [121]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [96.1]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ chín mươi sáu (1) Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [96.1]”