Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [134]

Chương 134: Thẳng thắn gặp nhau trong hồ tắm

Trước kỷ Thánh Quang, Lucifiel không phát hiện nhiều vấn đề như vậy, cảm thấy địa vị của mình, ở thiên đường sống rất thoải mái. Ngoại trừ bình thường bận một chút, ngày tháng đều sống phong phú, sẽ không hao phí thời gian, nhưng mà vừa đến gần người nào đó, vấn đề liền bại lộ ra. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [134]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [37]

Chương 37

“…”

Bộ dạng Cố Duyên Chu hiện tại —— áo bị Thiệu Tư kéo ra toàn bộ, cổ áo còn lệch. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [37]”