Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [55]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 55

Tôi nói với Sầm gia

“Tiền đại sư…” Cao Vinh Hoa do dự một khắc, “Chính là người còn hôn mê ở bệnh viện à?”

“Đúng, ông ấy còn là cố vấn của tiểu tổ đặc biệt chúng tôi, ” Triệu Chí Hoa thở dài, “Không nói mấy cái này, trước tiên ngủ một hồi bồi dưỡng đủ tinh thần, vài ngày sau liền hiểu được sự bận rộn của chúng ta.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [55]”