Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [56]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 56

Đừng có không chào mà đi nữa

Triệu Chí Thành trầm mặc một khắc, đứng dậy đi đến một bên, nhanh chóng báo cáo lên. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [56]”