Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [231]

231. Xin cung cấp mật ngữ qua cửa

Những người này không nghe khuyên bảo, Hứa Tư Văn ở trong xe bị đồ vật đột nhiên nhô ra làm cho không thể động đậy, trơ mắt nhìn bọn họ tới gần, trong lòng đem ông chủ Vũ đạp nhiều lần nghiêng trời lệch đất: cái thứ rách nát gì, thời khắc mấu chốt liền bảo vệ mình như vầy hả? Cái dạng hiện tại của mình, không phải là con ba ba trong câu bắt ba ba trong rọ sao? Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [231]”