Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [20]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 20

Thứ năm, công ty gia chính đến nhà quét tước vệ sinh, Nghiêm lão thái thái đi ra ngoài họp bạn bè, Nghiêm Viện liền dẫn cậu đến lớp cắm hoa. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [20]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [72]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—–

Chương 72

Đi về cõi tiên

Lời không hợp ý thì nửa câu cũng là nhiều, sau khi Kỳ Yến và anh em Viên gia nói không được mấy câu, liền vẻ mặt áy náy nói: “Ngại ngùng, tôi còn có một số việc phải làm…” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [72]”