Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [141]

Chương 141

Bởi vì đã sớm dự đoán được Mary Rendell sẽ xảy ra chuyện, Phàn Triệu vẫn chưa để nhân viên tổ tiết mục đi lên tàu chữa bệnh, cũng không để camera quay được bất luận hình ảnh huyết tinh quỷ dị gì. Người tham diễn khác và người xem chỉ biết là Mary bị bệnh, nhưng không biết tình huống cụ thể của cô. Dùng kỹ thuật khắc long trọng tố lại một cái lưỡi cũng không khó, chỉ mong sau khi cấy ghép thành công vị thiên hậu này có thể quản được miệng mình, nếu không nhất định sẽ trở thành khách quen của bệnh viện. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [141]”