Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [83]

img_1239

Chương 83: Sự hình thành của quỷ giới

Đầu trâu và mặt ngựa này chính là hai tên trông coi Lôi Đình quả lúc trước. Nếu Lôi Đình quả đã bị Trưởng Tôn Tử Quân lấy đi, sứ mệnh của bọn họ kết thúc, tự nhiên cũng liền rời khỏi khu vực đó, vì vậy khéo không khéo, đụng phải Tiêu Khôi chạy tới trước mặt. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [83]”