Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [89]

img_1337

Chương 89: Khu vực tuyệt đối

Lúc Trưởng Tôn Tử Quân công kích Tiêu Ly Quân, bị một luồng lực lượng cường đại hút đi, trong nháy mắt hắn liền rơi vào trong một mảnh tăm tối. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [89]”