Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [173]

img_1378

173. Cầu cô buông tha chúng tôi đi!

“Không thể bán cũng không liên quan, tặng người khác, bản thân người nhà dùng, còn không nữa, thì cho mấy cậu làm xe bus mà lái, chỉ cần chất lượng tốt, đắt một chút   thì đắt một chút.” Vũ Khánh Cương càng nói càng cảm thấy ý của mình không sai: “Tiểu Phùng, cậu xem thế nào? Chít một tiếng đi chứ?” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [173]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [67]

img_1386

Chương 67

Vài vị khổ chủ tự thuật việc Lý Ny bức tử nữ nhi nhà mình, Hữu Xu liền đóng cái quan ấn trên đơn kiện, định ra tội bức hại mạng người của nàng ta. Nào ngờ Lý Ny vô cùng can trường, sau khi bối rối ban đầu qua đi liền chỉ vào mũi Hữu Xu chất vấn, “Chỉ bằng mấy tờ đơn kiện, vài câu phiến diện, huyện thái gia liền định tội chết cho hai huynh muội ta, hai huynh muội ta không phục, muốn mời trạng sư đến châu phủ cáo trạng, châu phủ cáo không vang liền cáo ngự trạng lên thượng kinh, đời này không để yên cho ngươi!” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [67]”