Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [86]

img_1308

Chương 86: Ai cũng không muốn thua

“Ha?” Dịch Hi Thần cũng bị sự vô liêm sỉ của Tiêu Khôi làm chấn kinh rồi. Gã là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Mười năm này gã đào bao nhiêu hố cho Trưởng Tôn Tử Quân, còn hi vọng Trưởng Tôn Tử Quân sẽ giúp gã à? Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [86]”