Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [78]

img_1210

Chương 78: Kim Phượng Hỏa châu

Dịch Hi Thần ở trong quỷ mị lao ra một con đường. Tuy rằng quỷ mị đông đảo, nhưng mà mục tiêu công kích chủ yếu của những quỷ mị kia cũng không phải y, phần lớn quỷ mị và hung thi vẫn là hướng về phía phụ tử Tống gia, bởi vậy y hành động nhanh nhẹn, không lâu lắm đã chạy xa. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [78]”