Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [80]

img_1213

Chương 80: Bàn tay sau màn chân chính

Từng cơn từng cơn sóng lớn trong lòng Công Tôn Địch chưa dẹp yên, liền nghênh đón làn sóng lớn thứ hai. Ác quỷ Tống Vọng thao túng hung thi mưu toan giết cha giết em thế mà lại là người này? ! Vậy thì giết cậu ta, hung thi triều làm loạn ở Hắc Phong thành tự nhiên cũng liền bình ổn! Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [80]”