Posted in Đại xúc

Đại xúc [7]

Chương 7: Hoàng tử cá mặt trăng điện hạ giá lâm

Sáng thứ hai, Thẩm Diệu ở văn phòng viết bù hai bản báo cáo nhiệm vụ hồi thứ sáu. Tiếp tục đọc “Đại xúc [7]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [115]

Chương 115

Toàn bộ kế hoạch lần này rất to lớn, gần như có thể đưa vào sử sách, sau đó lấy danh hiệu như “hành động anh hùng” linh tinh, cho người đời sau chiêm ngưỡng tham khảo. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [115]”