Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [136]

Chương 136

Hai người lắc lư, lắc đến tận cửa trường cấp 3 của Cố Duyên Chu. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [136]”