Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [132]

Chương 132

Kết án rất nhanh.

Người làm bạn qua mạng với Tiểu Sửu tiên sinh căn bản không phải là Trình Nguyên, từ đầu tới đuôi đều là Từ Hoàn Dương. Blog cũng không phải Trình Nguyên viết. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [132]”