Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [117]

Chương 117

Buổi sáng hơn năm giờ Lý Á Lôi liền từ nhà xuất phát, một đường ngồi xe bảo mẫu, đúng sáu giờ rưỡi xuất hiện trong phòng trang điểm. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [117]”