Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [112]

image

112. Đầu óc nóng lên

Hứa Tư Văn cùng sáu bảo an làm người trong cuộc, cũng phải cùng đi, chẳng qua là Trương Lam Hà lái xe mang theo bọn họ cùng với mấy thứ cần chuẩn bị để xã giao, sau đó đi qua mà thôi. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [112]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [9]

image

Chương 9

Lần đầu tiên Hữu Xu làm người hầu tuy rằng làm ra chút trò cười cho thiên hạ, nhưng tổng thể mà nói thì biểu hiện vẫn là thực ưu tú. Bên ngoài tiếng trống canh từng trận, đã đến giờ hợi, cậu thấy thiếu niên thường xuyên chớp mắt, như có chút buồn ngủ, vì thế vô cùng tri kỷ đề nghị, “Sắc trời đã tối, chủ tử có phải nên nghỉ ngơi hay không?” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [9]”

Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [31]

image

Chương 31: Người cạnh tranh

Dịch Hi Thần ngủ đến say sưa. Bởi vì có Trưởng Tôn Tử Quân ở bên cạnh y, y vô cùng an lòng. Bởi vậy lúc bị hôn hôn y không có tỉnh, lúc bị sỗ sàng cảm thấy trên người có chút ngứa lúc ẩn lúc hiện, nhưng vẫn không có tỉnh. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [31]”